Tarieven

(per 1 mei 2017)

Bowen Stein haalt jouw gezonde kracht weer boven en brengt je lichaam en nu met name ook je geest en emoties terug in balans.

Bowen-therapie in combinatie met ademhalingstechnieken
en/of stembevrijding voor meer diepgang:€ 125,- per consult

Wat kun je verwachten bij Bowen Stein?

In een sessie van 2 uur gaan we aan de slag vanuit een persoonlijke leervraag.
Bowen-therapie staat steeds centraal bij alle lichamelijke en geestelijke klachten. We gaan op zoek naar spanningsplekken in het lichaam. Naast Bowen-therapie wordt gewerkt met diverse andere technieken.

Afhankelijk van de klachten wordt gedurende 3 tot 6 maanden 1 behandeling per 3 weken aanbevolen. Daarna volgen indien nodig nog onderhoudsbehandelingen à: € 60,- per consult.

Bowen-onderhoudsbehandelingen

Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar:€ 60,- per consult.
Kinderen van 0 t/m 9 jaar:€ 40,- per consult.

Wat kun je verwachten van de onderhoudsbehandelingen?

Gemiddeld duurt een behandeling 60 minuten. Belangrijk zijn korte pauzes tijdens de behandeling. Deze stellen het lichaam in staat de reacties te verwerken.

Vergoeding via zorgverzekeraar

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de Bowen-therapie. Bij sommige verzekeraars valt Bowen-therapie onder het aanvullende pakket voor alternatieve (complementaire) zorg. Het gaat niet ten koste van je eigen risico, maar vaak geldt hierbij wel een maximumbedrag per jaar. Vraag bij je eigen ziektekostenverzekeraar na wat binnen jouw pakket vergoed wordt.

Bowen Stein is onder de naam Marja Cleuskens-Boesten aangesloten bij:

  • RBCZ met registratienummer 107635R
  • NVST met lidmaatschapsnummer L3158

Ben je verhinderd? Helaas moet ik afmeldingen binnen 24 uur voor de behandeling volledig in rekening brengen.

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk en van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. De WGBO legt mij deze plicht ook wettelijk op. Het dossier dat ik van jou aanleg bevat jouw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats, geboortedatum, huisarts, telefoonnummer en e-mailadres), aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Gegevens die ik vrijelijk van je gekregen heb.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die eventueel voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw nadrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik werk met een beveiligd digitaal cliëntendossier, maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden en installeer steeds de laatste versie‑update van mijn software. Zo zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen in overleg met jou en met jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Voor de financiële administratie, zodat ik of de boekhouder een factuur kan opstellen.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverleners gevraagd worden, zodat je de nota eventueel kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dit zijn je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult en het zorgverzekeringsnummer.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaar ik de gegevens in het cliëntendossier 20 jaar.

Met mijn boekhouder, de systeembeheerder en de persoon die mijn computer onderhoudt heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daarnaar handelen. Ik heb in de verwerkersovereenkomsten met mijn leveranciers afgesproken dat zij mij tijdig informeren als er een datalek is geweest.

Stein 24-5-2018, M. Cleuskens-Boesten