Burn-out

Bowen-therapie geeft mensen met een burn-out een belangrijk steuntje in de rug. Het vormt een positieve aanvulling op de gebruikelijke behandelingen en psychotherapie. Daarom pas ik Bowen-therapie vaak met succes toe bij cliënten met een burn-out.

Bowen-therapie bij een burn-out was ook het thema van het onderzoek dat ik zelf in 2015-2016 deed in het kader van mijn afstudeerscriptie.

Lees hier dan alles over mijn onderzoek naar het effect van Bowen-therapie bij mensen met een burn-out.